Kolme uutta patenttia E3 Innovations Oy:lle

Published: 9.11.2022

E3 Innovations on suomalainen startup, joka on erikoistunut muuttamaan ajoneuvodataa konkreettisiksi hyödyiksi. E3-tuotteet mahdollistavat ennakoivan huollon, operatiiviset säästöt kalusto-operaattoreille sekä anturittoman tienkunnon seurannan viranomaisille ja tienkäyttäjille.

E3:lle on myönnetty kolme patenttia:

  • AJONEUVON KUNNONVALVONTA
  • AJONEUVON SIJAINTI
  • KARTTATIETOJEN PARANTAMINEN

 E3:n toimitusjohtaja (VT) Kimmo Erkkilä sanoo, että patentit suojaavat E3:n dynaamisen ajoneuvokäyttäytymisen mallinnusteknologian ydintä. ”Tämä teknologia antaa meille aineellisen kilpailuedun markkinoilla, koska se mahdollistaa ajoneuvojen ja tien kunnon seurannan ilman lisättyjä antureita hyödyntäen tietoja, joita ei ole suodatettu ajoneuvon omilla järjestelmillä. Kun saamme hyödynnettyä näiden patenttien koko potentiaalin, se tarkoittaa suurta muutosta ajoneuvojen IoT:ssä”

AJONEUVON KUNNONVALVONTA -patentti on prosessi, jossa havaitaan poikkeavat muutokset ajoneuvon dynaamisessa käyttäytymisessä.

AJONEUVON SIJAINTI -patentti mahdollistaa tarkan paikantamisen ilman satelliittiyhteyttä tai ajoneuvoon asennettavia lisäantureita.

KARTTATIETOJEN PARANTAMINEN -patentti on tapa rikastaa olemassa olevaa karttatietoa ajoneuvosta E3:n tuottamilla tienkunto- ja vikatiedoilla.

Erkkilän visiona on ennakoida esiin nousevia ongelmia ajoneuvoissa ja tieolosuhteissa. Tämä lisää liikenneturvallisuutta ja pienentää ajoneuvojen omistajien ja yhteiskuntien käyttökustannuksia.

E3 valmistautuu parhaillaan kasvamaan Pohjoismaiden ulkopuolelle tarjoamalla renkaiden valvontaa, jarrujen ja ABS järjestelmän valvontaa, laakerien valvontaa, auton omien vikailmoitusten keräämistä ja välittämistä, kuljettajan ajotavan reaaliaikaista opastusta ja koulutusta, tien kunnon seurantaa ja paljon muuta, jota tulossa asiakkaiden käyttöön.

EEE Innovations Oy

Karaportti 5
Karamalmi, Espoo
[email protected]