Case: Kuukausi kaupunkibussien rengasvalvontaa

Published: 13.5.2022

Kaupunkiympäristö on haastava bussien renkaille. Hektinen ympäristö, bussien korkea käyttöaste, kanttikivet, hidastetöyssyt ja tievauriot muodostavat operaattorille vaikeasti hallittavan riskin. Ilmeisen turvallisuusriskin lisäksi linjalla tapahtuva rengasrikko aiheuttaa merkittäviä kustannuksia sopimussakkojen, tien päällä tapahtuvien korjaustoimien, hinausten ja korvaavan auton sekä kuljettajan kulujen muodossa. Pahimmillaan repeytyvä rengas aiheuttaa ajoneuvoon alusta- ja korivaurioita sekä merkittävän loukkaantumisriskin rikkoutuvan renkaan vieressä oleville ulkopuolisille. Matkustajille matkan keskeytymisestä aiheutuvalle mielipahalle ei voi hintaa asettaa, mutta se on luonnollisestikin merkittävä.

Tässä artikkelissa esitellään E3 Innovationsin sensorivapaan reaaliaikaisen rengasvalvonnan tuloksia kuukauden ajalta kaupunkibussioperaattorin 30:ssä bussissa. Kriittisiä rengasvaurioita havaittiin ja ennaltaehkäistiin neljä kappaletta eli yksi per viikko. Tilastollisesti tästä voidaan päätellä, että 200 bussin fleetissä vaurioita tulisi löytyä yksi per päivä. Toki, havainnot ovat huhtikuulta, joka on renkaiden osalta kuukausista haastavin. Kaikki rengasvauriot eivät johda liikennöinnin keskeytymiseen, mutta vajaalla ilmanpaineella ajaminen aiheuttaa kustannuksia ja päästöjä kohonneen energian kulutuksen ja renkaan lyhenevän käyttöiän muodossa. Case-esimerkit ovat potentiaalisesti ajon keskeytymiseen johtavia vakavia vaurioita, joiden lisäksi on havaittu lukuisia rengaspaineen alenemia.

Case1: Vasen eturengas tyhjenee 1 bar tunnissa. Varoitus järjestelmästä kahden tunnin (-2 bar) kuluttua. Aikaa reagoida varoituksen jälkeen ennen kriittistä tyhjenemistä 2,5 tuntia. Kuljettaja ei havainnut alentuvaa rengaspainetta ennen järjestelmän varoitusta.

Case2: Teliakseli, vasen. Hidas ja tasainen tyhjeneminen. Aiheuttajana kulutuspinnassa ollut ruuvi. Hidas tyhjeneminen havaittiin ennen kuin paineen alenema olisi johtanut laajempaan rengasvaurioon.

Case3: Renkaan runkovaurio. Havaittiin renkaan dynaamisen halkaisijan kasvu, jonka tiedettiin aiempien havaintojen perusteella merkitsevän seuraavan parin viikon kuluessa tapahtuvaa renkaan räjähtämistä. 

Case4: Vuoto telirenkaassa olisi tyhjentänyt renkaan muutamassa päivässä. Samalta akselilta havaittiin jarrujen epätasapaino.

Esimerkkikuva Case 2:sta

Lisätiedot:

Jarmo Mäki, myynti- ja markkinointijohtaja, E3 Innovations Oy, +358 40 127 9686,  [email protected].

Pekka Möttö, Head of Growth, E3 Innovations Oy, +358 44 974 2477, [email protected]

E3 Innovations Oy

Helminraitti 50
Lohja, Finland
[email protected]